Ikaskuntza, Irakaskuntza, Ebaluazioa1 (EEMB edo CEFR ingelesez) 2 europar estandar bat da, beste herrialde batzuetan ere erabiltzen dena, eta pertsona batek hizkuntza batean duen ahozko eta idatzizko ulermen- eta adierazpen-maila neurtzeko balio du.

Proiektua Suitzako gobernu federalaren ekimenez 1991n abiatutako lan baten emaitza da, eta 1971z gero zenbait partikular eta instituziok egindako lan batzuk zituen oinarri. Azken dokumentua Europako Kontseiluak egin zuen eta 2001ean aurkeztu zuen, Europako Hizkuntzen Urtean, hain zuzen ere.

Europako Erreferentzia Marko Bateratuak erreferentziazko sei maila bateratuko eskala ezartzen du, hizkuntzen ikaskuntza antolatzeko eta baimendutako erakundeek emandako tituluak homologatzeko. Mailen banaketa klasikoarekin bat datozen hiru bloketan banatzen da: oinarrizko maila, tartekoa eta aurreratua, baina ez datoz bat zehazki maila klasikoekin, horien gainetik eta azpitik kokatuta daudelako.


Niveles

A (Oinarrizko erabiltzailea)
Azpimaila
Deskripzioa

A1
(Sarrera)

Egunerokoan oso maiz erabiltzen diren esapideak ulertzeko eta erabiltzeko gai da, baita oinarrizko beharrak asetzeko esaldiak ere. Bere burua besteen aurrean aurkezteko gai da, eta oinarrizko informazioa eska eta eman dezake bere helbideari, bere gauzei eta ezagutzen dituen pertsonei buruz. Oinarrizko komunikazioa izan dezake baldin eta solaskideak poliki eta argi hitz egiten badu eta laguntzeko prest badago.

A2 (Plataforma)
Azpimaila
Deskripzioa

Gai da bereziki garrantzitsuak diren esperientzia arloekin lotutako ohiko esamoldeak eta esamoldeak ulertzeko (bere kabuz eta bere familiari buruzko oinarrizko informazioa, erosketak, leku interesgarriak, okupazioak ...). Ezagutzen jakitea ohiko edo ezagun diren gaiei buruzko informazio truke sinple eta zuzenak baino gehiago eskatzen duten eguneroko zereginak burutzeko. Gai da bere iraganeko eta bere ingurunearen alderdiak modu errazean deskribatzeko, baita berehalako beharretara lotutako gaiak ere.

B (Erabiltzaile independentea)
Azpimaila
Deskripzioa

B1
(Tartekoa)

Hizkuntza estandarreko testu argien puntu nagusiak ulertzeko gai da, ezagutzen dituen gaiei buruzko bada, lan-arloari, ikasketa-arloari nahiz aisialdiari buruzkoak. Hizkuntza erabiltzen den lekuetan barrena bidaia bat eginez gero, gai da gerta daitezkeen egoera gehienetan ongi moldatzeko. Testu sinple eta koherenteak sortzeko gai da ezagutzen dituen edo interesatzen zaizkion gaiei buruz. Esperientziak, gertaerak, desioak eta nahiak deskriba ditzake, eta, modu laburrean, bere iritziak justifikatu eta planak azaldu.

B2 (Tarteko altua)
Azpimaila
Deskripzioa

Gai konkretu nahiz abstraktuei buruzko testu konplexuak ulertzeko gai da, baita izaera teknikokoak badira ere, baldin eta bere espezializazio-arlokoak badira. Bertako hiztunekin erraz eta naturaltasunez komunika daiteke, halako moldez non solaskideek komunikazioa esfortzurik gabe gauzatzen baitute. Testu argi eta zehatzak ekoitz ditzake askotariko gaiei buruz, eta, halaber, gai orokorrei buruzko ikuspegi baten alde egin dezake, aukera desberdinen gainean aldeko eta kontrako arrazoiak emanez.

C (Erabiltzaile trebea)
Azpimaila
Deskripzioa

C1
(Modu operatiboan eta eraginkorrean menderatzen du)

Gai da mota askotako testu luzeak eta zail samarrak ulertzeko, baita horien esanahi inplizituez ohartzeko ere. Modu erraz eta espontaneoan komunikatzen da, adierazpide egokia hautatzeko esfortzu handirik egin gabe. Hizkuntzaren erabilera malgu eta eraginkorra egin dezake helburu sozial, akademiko eta profesionaletarako. Testu argiak, ongi egituratuak eta zehatzak ekoitz ditzake nolabaiteko konplexutasuna duten gaiei buruz, antolatze-, artikulatze- eta kohesio-mekanismoak modu egokian erabiliz.

C2 (Maisutza)
Azpimaila
Deskripzioa

Entzun edo irakurtzen duen ia guztia ulertzeko gai da. Zenbait iturritatik datozen informazioa eta argudioak berreraiki ditzake, bai ahoz, bai idatziz, eta modu koherente eta laburtuan aurkez ditzake. Modu espontaneoan hitz egiteko gai da, erraztasun handiz, eta konplexutasun handieneko egoeretan ere xehetasun txikiak bereizteko moduko zehaztasuna lortzen du komunikazioan.